Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng truy cập trang web của chúng tôi; Chính sách này nêu ra cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Trang web www.10pm.org sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi theo các điều khoản của chính sách này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau đây:

(a)thông tin về máy tính của bạn và về các lần ghé thăm và sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành, nguồn tham khảo, thời gian truy cập, số lần xem trang và điều hướng trang web).

(b) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký với chúng tôi.

(c) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký dịch vụ trang web, thông báo qua email và / hoặc bản tin.

(d) bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi cho chúng tôi; Và

(e) tất cả thông tin khác.

Cookies

Cookie bao gồm một đoạn văn bản được gửi bởi một máy chủ web tới một trình duyệt web và được lưu trữ bởi trình duyệt. Thông tin sau đó được gửi lại cho máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Điều này cho phép máy chủ web xác định và theo dõi trình duyệt web.

Chúng tôi sử dụng cookie “session” trên trang web này. Chúng tôi sẽ sử dụng cookie session để: theo dõi bạn trong khi bạn điều hướng trang web; Và các ứng dụng khác.

Cookie session sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie persistent sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn cho đến khi bị xóa hoặc cho đến khi chúng đến một ngày hết hạn cụ thể.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web này. Google Analytics tạo ra thông tin thống kê và thông tin khác về cách sử dụng trang web bằng các cookie, được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Thông tin được tạo ra liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo các báo cáo về việc sử dụng trang web. Google sẽ lưu trữ thông tin này. Chính sách bảo mật của Google có tại: http://www.google.com.vn/privacypolicy.html.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong chính sách bảo mật này hoặc trong các phần có liên quan của trang web.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

(a) quản lý trang web;

(b) cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hoá trang web;

(c) gửi cho bạn thông tin thương mại chung (không tiếp thị);

(d) gửi cho bạn thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;

(e) gửi cho bạn bản tin của chúng tôi và các thông tin tiếp thị khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp của các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi cho là có thể quan tâm đến bạn bằng đường bưu điện hoặc, nếu bạn đã đồng ý cụ thể, sẽ gửi bằng email hoặc các hình thức tương tự (Bạn có thể thông báo cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị nữa)

(f) cung cấp cho bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi – nhưng thông tin này sẽ không được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào;

(g) giải quyết những thắc mắc và khiếu nại của bạn về trang web;

và (h) các mục đích khác.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân để công bố trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng lên và sử dụng thông tin đó theo giấy phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba với mục đích tiếp thị trực tiếp nấu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho bất kỳ nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi trong chừng mực cần thiết cho các mục đích được quy định trong chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

(a) trong chừng mực mà chúng tôi buộc phải làm theo luật pháp;

(b) liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý hoặc tiến trình tố tụng trong tương lai;

(c) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác vì mục đích phòng ngừa gian lận và giảm rủi ro tín dụng);

(d) cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản mà chúng tôi đang (hoặc đang dự tính) bán; Và

(e) cho bất kỳ ai mà chúng tôi tin tưởng hợp lý có thể áp dụng cho tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để tiết lộ thông tin cá nhân đó, nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể đưa ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Trừ khi được quy định trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này.

Thông tin bạn cung cấp có thể được chuyển sang các quốc gia (bao gồm cả Hoa Kỳ, Nhật Bản, (các quốc gia khác) không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với các quy định hiện hành ở Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Ngoài ra, thông tin cá nhân mà bạn gửi để công bố trên trang web sẽ được công bố trên Internet và có thể có sẵn, thông qua internet, trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin như vậy bởi những người khác.

Bạn đồng ý với sự chuyển giao thông tin cá nhân đó.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ có những biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả các thông tin cá nhân bạn cung cấp trên máy chủ an toàn (mật khẩu và tường lửa bảo vệ) của chúng tôi. Tất cả giao dịch điện tử mà bạn thực hiện hoặc nhận từ chúng tôi sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL.

Dĩ nhiên, truyền dữ liệu qua Internet vốn đã không an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.

Những điều chỉnh chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian bằng cách đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi qua email.

Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Việc cung cấp thông tin như vậy sẽ phải tuân theo:

(a) cung cấp bằng chứng phù hợp để nhận dạng của bạn (vì mục đích này, chúng tôi thường chấp nhận một bản sao hộ chiếu của bạn có xác nhận của luật sư hoặc ngân hàng cùng với bản sao của hóa đơn điện nước của bạn).

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân đó trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị bằng cách gửi email cho chúng tôi. Trên thực tế, thông thường bạn sẽ đồng ý trước với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị hoặc chúng tôi sẽ cho bạn lựa chọn không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Trang web này chứa các đường dẫn đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba.

Cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.