Có một điều hiển nhiên rằng, mỗi câu lạc bộ nổi tiếng đều đều đặt biệt hiệu cho hội cổ động viên của mình. Tất nhiên,…